Teater MANGO

 
 

Teater Mango er en frukt av ett inkluderings og mangfoldsprosjekt (2012-2014) som blant annet har handlet om å etablere en lokal flerkulturell playbackteatergruppe med amatørskuespillere fra Eidsvoll og omegn. 


I tillegg til å være en eksotisk, fargerik og veldig smaksrik frukt, står Mango naturligvis også for mangfold! Gjennom forestillinger i ulike sammenhenger bidrar Teater Mango  til en inkluderende dialog mellom nye og gamle innbyggere på Øvre Romerike. 


Med deltakere fra forskjellige land og kulturer, både innvandrere og norske, har prosjektet  bidratt til inkludering og utvidet kulturforståelse for mange mennesker. Samtidig som deltakerne har fått lære seg et unikt teaterverktøy, har de fått styrket sin språklige og kommunikative kompetanse. I tillegg bygges relasjoner på tvers av ulike kulturer, og deltakere får utforske sin egen identitet gjennom både egne og andres fortellinger. 


Å bli sett, hørt og speilet i sin fortelling kan være en stor opplevelse, ikke minst når fortellingen har måttet kjempe sin vei forbi både språkbarrierer og kulturforskjeller! 


Teater Mango har en egen Facebookside:

 

for inkludering og mangfold